Högre seminariet, Historia: Making themselves heard. Women's and men's voice through the regional petitioning process in Sweden, 1758-1880

Jezzica Israelsson presenterar sitt manus Making themselves heard. Women's and men's voice through the regional petitioning process in Sweden, 1758-1880. Extern granskare: professor Hilde Sandvik, Oslo. Seminariet hålls på skandinaviska.

Obs. dagen är måndag och tiden kl 13.15-16.

Obs. dagen är måndag och tiden kl 13.15-16.