Högre seminariet, Historia: En brukbar kris. Skogsödandet hot och lösning i Sverige 1740-1820

Alexander Engström ventilerar artikeln En brukbar kris. Skogsödandet hot och lösning i Sverige 1740-1820