Högre seminariet, Historia: Slutseminarium

Eric Bergelin presenterar sitt manus "Vetenskapens gränser: Försvarets forskningsanstalt, samhällsvetenskaplig försvarsforskning och transnationell kunskapscirkulation under åren 1945-1969

Obs. tiden är kl 13.15-16