GaW-seminarium: Minoritetsspråk på 1700-talet

  • Date: –12:00
  • Location: Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Lecturer: Christoffer Åhlman (Örebro och Stockholms universitet)
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Christoffer Åhlman lägger fram ett paper med rubriken "Att läsa på svenska? - minoritetsspråkens roll i 1700-talets folkundervisning". Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson at hist.uu.se) för att få texten.

Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646