GaW-seminarium: En familj av mångsysslare eller en mångsysslande familj?

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng22-0025 (vid Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Jonas Lindström
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Jonas Lindström lägger fram en delundersökning ur sin kommande bok "Familjeförsörjning. Stalldrängarna vid Strömsholm och deras hustrur, 1680-1880". Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Jonas (jonas.lindstrom at hist.uu.se) för att få texten.