Alexander Engström försvarar sin avhandling Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680

  • Date: –12:00
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Doctoral student: Alexander Engström
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Disputation