USSH:s (Uppsala seminarium i socialhistoria): Andreas Melldahl och Martin Gustavsson presenterar ett paper: Historisk-sociologiska studier av kulturella och ekonomiska eliter i Sverige, 1914–2006

  • Date: –14:00
  • Location: Ekonomikum sal K412
  • Lecturer: Andreas Melldahl (Utbildningssociologi/Sociologi UU) och Martin Gustavsson (Score, SU/HHS)
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen och Historiska institutionen
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium