USSH:s (Uppsala seminarium i socialhistoria): Karin Sennefeldt presenterar ett paper Mobilitetens sociala praktiker: identitet, materialitet och samhällsordning under 1600-talet

  • Date: –14:00
  • Location: Engelska parken sal Eng2-0023
  • Lecturer: Karin Sennefeldt, Historiska institutionen vid Stockholms universitet
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen och Historiska institutionen
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium