Normer i rörelse

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Eng 22-0025
  • Lecturer: Urban Claesson, Högskolan Dalarna
  • Website
  • Organiser: Gender and work, Historiska institutionen
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Phone: 018-471 1531
  • Seminarium

Urban Claesson, Högskolan Dalarna, presenterar artikelutkastet ” Hushållsföreställningar i olika lokala katekesutvecklingar i Norden”, skrivet inom projektet ”Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.

 

Normer i rörelse