Family and Patriarchy in European Demography

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Eng 22-1017
  • Lecturer: Mikolaj Szołtysek, University of Warsaw
  • Website
  • Organiser: Gender and work, Historiska institutionen
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Phone: 018-471 1531
  • Seminarium

Mikolaj Szołtysek, University of Warsaw, presenterar sin forskning under rubriken ”European historical family systems: what is to be gained from the historical census microdata revolution?”.

Några relevanta artiklar av Szoltysek tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få länkar till dem. The seminar will be in English. 

 

Family and Patriarchy in European Demography