Vetenskapliga normer och identiteter. Kunskapsproduktionen om svenska romer efter andra världskriget

  • Date: –15:45
  • Location: Eng2-0076 Thunbergsvägen 3 D, bv (t.h.)
  • Lecturer: Ida Ohlsson Al Fakir
  • Website
  • Organiser: Hugo Valentin centrum
  • Contact person: Satu Gröndahl
  • Seminarium

Språklös, gränslös, fabulös: En seminarieserie om språk, identitet och norm

Ida Ohlsson Al Fakir är fil. dr i historia och verksam som postdoktor vid Hugo Valentin-centrum. Avhandlingen handlar om den socialmedicinska "Zigenarundersökningen" som genomfördes på 1960-talet, och hon har även forskat om Svenska kyrkans förhållande till romer och resande. Det nuvarande projektet tar ett bredare grepp om Svenska kyrkans sociala arbete med migranter och minoriteter i början av 1900-talet."