Hugo Valentin-föreläsningen 2008: Professor Claudia Koonz

How Racism Became Respectable: 
Explorations of Nazi Public Culture

Professor Claudia Koonz
Duke University, N.C.

Den sjätte föreläsningen till Hugo Valentins minne hålls av professorn i historia Claudia Koonz, Duke University, Durham, North Carolina. Hon har publicerat flera prisbelönta studier av samhällsliv och offentlig kultur i nationalsocialismens Tyskland. Kvällens föreläsning behandlar tyska intellektuella och deras roll i den moraliska omvandlingsprocess som ägde rum i landet under det nazistiska styret. På bara några år förändrades det tyska samhället från att ha varit en jämförelsevis tolerant stat till ett samhälle där judar och andra brännmärkta grupper berövades rättigheter och egendom, förföljdes och slutligen mördades i ofantlig skala. Koonz har kartlagt hur vetenskapsmän, konstnärer och andra auktoriteter och professionella genom att arbeta i överensstämmelse med de nya politiska idealen och ge anseende åt dem aktivt medverkade till den stegvisa och i förlängningen dödsbringande avhumaniseringen. Det var till stor del på grund av dessa nyckelpersoners agerande som chauvinistiskt grundade rasföreställningar kunde få gehör och framstå som samhällsbefordrande för en majoritet av den tyska befolkningen och därmed ligga till grund för den nazityska massmordspolitikens genomförande.

Koonz blev internationellt känd för den hyllade undersökningen Mothers in the Fatherland. Women, the Family, and Nazi Politics (New York 1987), som bl.a. granskade nazismens gensvar hos kvinnor i Tyskland. Stor uppmärksamhet fick också den banbrytande studien av den rasistiska nazityska självförståelsen, The Nazi Conscience (Cambridge, Mass. 2003). Koonz är även författare till en avhandling om den tyske industrimannen och politikern Walther Rathenau, som mördades på posten som utrikesminister av antisemitiska högerradikaler 1922. I forskning under senare år har Koonz studerat de former av etnisk rädsla som omgärdar bruket av huvudduk bland muslimska kvinnor när det berörs i media och offentlighet i länder i Västeuropa. 

Per Jegebäck

Tid och plats:
Onsdag 5 mars 2008, kl. 19.15
Ihresalen, Engelska parken HC, Thunbergsv. 3H, Uppsala

Last modified: 2023-10-05