Jämställdhetsarbete och lika villkor

Vid Hugo Valentin-centrum bedrivs likavillkorsarbetet, jämställdhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet i enlighet med riktlinjerna för Uppsala universitet samt för historisk-filosofisk fakultet. Historiska institutionens planer och dokument gäller även för Hugo Valentin-centrum.

Diverse informationsmaterial:

Uppsala universitets broschyr, 
Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter och anställda (2012)(pdf-fil 280 kB)

English version: On the prohibition of and measures against discrimination. Information for students and employees 

Länk till Uppsala universitets samordnare för studenter med funktionshinder

Länk till Språkverkstaden vid Uppsala Universitet (The Language Workshop) 

Länk till Mål och regler vid Uppsala universitet / Lika villkor