Vårt uppdrag

Hugo Valentin-centrum är en enhet som har till uppgift att främja och bedriva forskning inom ämnet Förintelse- och folkmordsstudier.

  • Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

  • 2021 års Hugo Valentin-föreläsare: Dan Stone

  • 2019 års Hugo Valentin-föreläsare: Doris Bergen

Senast uppdaterad: 2023-10-05