Vårt uppdrag

Hugo Valentin-centrum är en enhet som har till uppgift att främja och bedriva forskning inom ämnet Förintelse- och folkmordsstudier.

  • Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

  • 2023 års Hugo Valentin-föreläsare: Johann Chapotout

  • 2022 års Hugo Valentin-föreläsning: Renée Poznanski

Senast uppdaterad: 2023-12-21