Hugo Valentin-centrum

Utbildning

Hugo Valentin-centrum erbjuder utbildning inom ett tvärvetenskapligt masterprogram och ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Masterprogrammet i studier kring
Förintelsen och folkmord

Fristående kurser

1-8 maj 2018

Anmälan till uppsatsventilering
öppnar den 1 maj 2018 och
stänger 8 maj 2018 kl 09.00

Senast 23 maj

Inlämning av uppsats via uppladdning på studentportalen 
senast den 23 maj 2018.

31 maj - 1 juni

Ventilering 31 maj - 1 juni 2018. Schema anslås på studentportalen.

DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

HT 2018

Anmälan till ventilering 12-19 november 2018.

Inlämning senast 7 december 2018.

Ventilering 14 december 2018.

 • Anmälan till ventilering

  1-8 maj 2018

  Anmälan till uppsatsventilering
  öppnar den 1 maj 2018 och
  stänger 8 maj 2018 kl 09.00

 • Inlämning av uppsats

  Senast 23 maj

  Inlämning av uppsats via uppladdning på studentportalen 
  senast den 23 maj 2018.

 • Ventilering

  31 maj - 1 juni

  Ventilering 31 maj - 1 juni 2018. Schema anslås på studentportalen.

 • Ladda upp i DiVA

  DiVA

  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

 • Kommande ventileringar

  HT 2018

  Anmälan till ventilering 12-19 november 2018.

  Inlämning senast 7 december 2018.

  Ventilering 14 december 2018.

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer om plagiat

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till studentexpeditionen.

Lovisa Svantesson
E-post: info@valentin.uu.se
Telefon: 018 - 471 1526 eller 7438
Fax: 018 - 471 23 63
Besöksadress: Thunbergsvägen 3D
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala

Kontorstid

Tisdagar och torsdagar 9:30-12, 13-15

Studierektor

Besvarar generella frågor om dina studier och rättsliga aspekter.

Mikael Byström

Koordinator för Masterprogrammet i Förintelse- och folkmordsstudier

Besvarar frågor som rör innehållet i masterprogrammet och dess delkurser.

Roland Kostić

Teachers

Lars M. Andersson
Tomislav Dulić
Satu Gröndahl
Johannes Heuman
Stefan Christian Ionescu
Roland Kostić
Goran Miljan

Öppettider

Studentexpeditionen (hus 1, Historiska institutionen) har öppet mån-tis och tor-fre 09:30-11:30 och 13:30-14:30. Programansvarig  och studierektor nås efter överenskommelse via mail.