Utbildning

Hugo Valentin-centrum erbjuder utbildning inom ett tvärvetenskapligt masterprogram och ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Information om masterprogrammet

Enstaka kurser

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord är en internationellt inriktad utbildning, som syftar till att ge dig möjlighet att förstå och självständigt analysera folkmord och andra former av massvåld i specifika historiska, politiska och kulturella kontexter. Utbildningen sker i en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar teoretiska perspektiv från hela det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området och där jämförande studier ligger i fokus. En del av våra tidigare studenter har efter genomförd utbildning satsat på en akademisk karriär, medan andra har gått vidare till anställningar inom statlig förvaltning, museiverksamhet, diplomati, EU-administrationen, eller privat sektor.

Hålltider masteruppsatsarbetet

12-19 november

Anmälan till uppsatsventilering
öppnar den 12 november 2018 och
stänger 19 november 2018

Senast 7 december

Inlämning av uppsats via uppladdning på studentportalen 
senast den 7 december 2018.

14 december

Ventilering 14 december 2018. Schema anslås på studentportalen.

DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

VT 2019

Anmälan till ventilering 15-18 april 2019.

Inlämning senast 22 maj 2019.

Ventilering 4-5 juni 2019.

 • Anmälan till ventilering

  12-19 november

  Anmälan till uppsatsventilering
  öppnar den 12 november 2018 och
  stänger 19 november 2018

 • Inlämning av uppsats

  Senast 7 december

  Inlämning av uppsats via uppladdning på studentportalen 
  senast den 7 december 2018.

 • Ventilering

  14 december

  Ventilering 14 december 2018. Schema anslås på studentportalen.

 • Ladda upp i DiVA

  DiVA

  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

 • Kommande ventileringar

  VT 2019

  Anmälan till ventilering 15-18 april 2019.

  Inlämning senast 22 maj 2019.

  Ventilering 4-5 juni 2019.

Omtenta

Om du inte blir godkänd på en tentamen kan du göra en omtenta när detta erbjuds för kursen ifråga. Omtentor arrangeras två gånger per året. Vanligtvis planeras de för andra halvan av augusti och januari. Det är studentens ansvar att ta reda på datumen för omtenta och kontakta huvudläraren för kursen i förväg. Man kan vanligtvis anmäla sig till två omtentor i taget. Studenter som har erhållit betyget godkänd (G) på en tentamen kan inte göra omtenta.

Omtentor under läsåret
 • 20/12: Sista registrering för omtenta
 • 14–25/1: Omtentaperiod
 • 20/6: Sista registrering för omtenta
 • 19–30/8: Omtentaperiod

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer om plagiat

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till studentexpeditionen.

Lovisa Svantesson
E-post: info@valentin.uu.se
Telefon: 018 - 471 1526 eller 7438
Fax: 018 - 471 23 63
Besöksadress: Thunbergsvägen 3D
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala

Kontorstid

Tisdagar och torsdagar 9:30-12, 13-15

Studierektor

Besvarar generella frågor om dina studier och rättsliga aspekter.

Henrik Ågren

Koordinator för Masterprogrammet i Förintelse- och folkmordsstudier

Besvarar frågor som rör innehållet i masterprogrammet och dess delkurser.

Roland Kostić

Kursansvariga lärare

Tomislav Dulić
Satu Gröndahl
Stefan Christian Ionescu
Roland Kostić
 

Öppettider

Studentexpeditionen (hus 1, Historiska institutionen) har öppet mån-tis och tor-fre 09:30-11:30 och 13:30-14:30. Programansvarig  och studierektor nås efter överenskommelse via mail.