Hugo Valentin-centrum

Språkaktivism. Att förändra språket för att förändra samhället

  • Datum: –15.45
  • Plats: Eng1-0062 Thunbergsvägen 3 A (bv)
  • Föreläsare: Daniel Wojahn
  • Webbsida
  • Arrangör: Hugo Valentin centrum
  • Kontaktperson: Satu Gröndahl
  • Seminarium

Språklös, gränslös, fabulös: En seminarieserie om språk, identitet och norm

Daniel Wojahn är doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Södertörns högskola. Han forskar bland annat om hur vi med hjälp av språket konstruerar, upprätthåller, utmanar och förändrar samhälleliga normer. Han disputerade 2015 med avhandlingen Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015. I doktorsavhandlingen undersöks de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa. Den ger svar på varför ord som hen och ombudskvinna bildas och varför de väcker så starka reaktioner.