Hugo Valentin-centrum

Nätverket DINO – Diversity in Nordic Literature

Kontakt

The Hugo Valentin Centre 
Address: Thunbergsv. 3D
Box 521, SE-75120 Uppsala
Fax: +46 18-471 23 63

Bli medlem/Om du vill bli medlem i nätverket skriv e-post till Heidi Grönstrand / heigro@utu.fi

Ytterligare information
Satu Gröndahl / e-mail
Heidi Grönstrand / heigro@utu.fi
Anne Heith / anne.heith@littvet.umu.se
Vuokko Hirvonen /vuokko.hirvonen@samiskhs.no
Markus Huss / markus.huss@sh.se
Olli Löytty / olselo@utu.fi
Elisabeth Oxfeldt /elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no

Dokument / Artiklar 
Kristín Loftsdóttir, "Feminist Theory and that Critical Edge." 2011. Nora – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(3):198-204

Kristín Loftsdóttir, "The Country Without Racism: Multiculturalism and Colonial Identity Formations in Iceland." 2011. Social Identity: Special issue, 17(1):11-25.

"Både och, sekä että. Om flerspråkighet/Monikielisyydestä" (Red. Heidi Grönstrand ja Kristina Malmio, Schildts 2011) Med Arne Nevanlinna, Alexandra Salmela, Kadriye Bedretdin, Jan Dlask, Satu Gröndahl, Heidi Grönstrand, Vuokko Hirvonen, Tintti Klapuri, Kristina Malmio, Simo Muir, Julia Tidigs, Agneta Rahikainen, Kai Åberg.

Anne Heith, "Särskiljandets logik i en kolonial och en antikolonial diskurs: Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi áhcázan" [The Logic of Division in a Colonial and an Anticolonial Discourse: Nils-Aslak Valkeapää's Beaivi áhcázan], Edda, 335-350. issue 4/vol. 110/2010

Vuokko Hirvonen, ”Skärnings-punkter mellan nationalitet, etnicitet och genus: Den samiska kvinnan – medborgare i fyra länder, medlem av urbefolkning”, ur Multiethnica 30 (2007), pp. 13–17.

Satu Gröndahl, ”Identity politics and construction of 'minor' literatures: Multicultural Swedish literature at the turn of the millennium”, urMultiethnica 30 (2007), pp. 21–29